Vizuelni trendovi u 2014. godini

Vizuelni trendovi u 2014. godini

2014. godina je uveliko u toku. Marketing strategije su gotove, budžeti određeni, ali kako će sve to, zapravo,  izgledati u stvarnosti.

Grafički i web trendovi se menjaju sve brže i brže i iako nije nužno, a verovatno ni poželjno pratiti ih slepo, ipak je neophodno biti u toku sa vizuelnim tendencijama. Naravno, trendovi se mogu razlikovati od zemlje do zemlje, od industrije do industrije, od kulture do kulture, ali se na osnovu većeg broja posmatranih subjekata mogu uprosečiti i iz toga izvesti određeni obrasci ponašanja, odnosno delovanja:

  1. Ravan ili tzv. FLAT dizajn

Ravan dizajn je preuzeo primat još u toku 2013. Godine i ovaj trend će se definitivno dugo zadržati. Ovaj trend je preovlađujući kako kod dizajna za mobilne platforme i web, tako i sve više u štampanim materijalima. Uz FLAT dizajn se jako dobro uklapaju jednostavnije kolorne šeme sa, mahom, svetlijim bojama, koje takođe počinju da preovlađuju.

  1. Jednostavnost u koncipiranju i načinu prenošenja poruke.

Izvori informacija i njihova kompleksnost su sve brojniji i veći i samim tim je poruku neophodno poslati što jednostavnije, bez preteranih uvijanja i komplikovanja.

  1. Responsive ili prilagodljivi dizajn.

Trendovi rasta broja korisnika mobilnih platformi su prisutni već niz godina, a sada je potpuno jasno da smo već prešli kritičnu masu koja ove medije svrstava u potpuno jednake sa tradicionalnim, a sa potencijalom da iste i prestignu u budućnosti. Samim tim neophodno je komunicirati poruke koje će se automatski prilagođavati različitim uređajima bez potrebe pravljenja posebnog sadržaja za svaki. To se najčešće ogleda kroz kreiranje responsive web prezentacija koji se automatski uklapaju u sve medije        .

  1. Retro filteri za fotografije.

Moda koju nam je doneo Instagram, a nakon njega i veliki broj slicnih aplikacija i dalje ne jenjava. Fotografije provučene kroz ove (najčešće retro) filtere  su postale pravi mainstream i njihovo korišćenje se i dalje povećava.

  1. FLAT tipografija

Na rast popularnosti FLAT dizajna logično se nastavlja i korišćenje fontova koji jednostavni, čisti, često sačinjeni samo od linija. Takođe, predviđa se krupnija veličina fontova, posebno na web prezentacijama (deilimično i kao posledica korišćenja sve većeg broja monitora sa visokim rezolucijama). Takođe, primećuje se i sve veće korišćenje mešanja koncepcijski vrlo različitih različitih fontova sa izuzetno zanimljiv rezultatima koje je moguće postići.