Kategorija: Print, Publishing

Ne želimo tradicionalni časopis o arhitekturi i umetnosti, želimo "magazin o lepom" koji će se izdvojiti na tržištu i koji će našim klijentima i partnerima pokazati šta nas pokreće!
Sa takvim zahtevom su predstavnici kompanije Neimar-V došli u MaxNova Creative kada smo uspostavljali saradnju na časopisu Arh Art.

Naziv magazina i tipografsko rešenje izgleda naziva su bili već usvojeni, a sve ostalo je bilo povereno timu MaxNova Creative. Kako bi se postigao željeni rezultat postavljen je kreativni koncept koji je uključivao modernu tipografiju i široku upotrebu kolornih elemenata i fotografija.

Nakon usvajanja osnovnih vizuelnih standarda, sa urednicima magazina je doneta odluka da pojedini elementi dizajna unutrašnjih strana evoluiraju iz broja u broj. Na taj način bi se postigla prepoznatljivost ali i svežina dizajna, što su važni zahtevi koje je klijent postavio

Zajedno sa glavnim urednikom i drugim članovima redakcije osmišljavani su tekstualni i grafički sadržaji koji će postići maksimalan vizuelni efekat.

Posebna pažnja obraćala se dizajnu naslovnih strana i razvoju upečatljivih vizuala koji bi se prostirali na prednjoj i zadnjoj korici.

Aktivnosti agencije MaxNova su uključivale definisanje kompletne specifikacije za produkciju magazina, kao i nadgledanje svih faza štampe i dorade magazina Arh Art.

Sve to je doprinelo razvoju snažnog i prepoznatljivog identiteta časopisa koji je namenjen kako stručnoj javnosti, tako i široj publici, koja je zahvaljujuću kvalitetu Arh Arta razvila i učvrstila pozitivnu percepciju o izdavaču, kompaniji Neimar V.