Kategorija: Print, Publishing

Čačanska banka je, nakon veoma uspešne saradnje u kampanji Štedimo energiju - investirajmo u budućnost, poverila agenciji MaxNova Creative izradu Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu.

Publikacija je namenjena akcionarima, klijentima, zaposlenima, partnerima, stručnoj i široj javnosti, a njen cilj je da predstavi poslovanje i performanse Čačanske banke u prethodnom periodu.

Izradom godišnjih izveštaja kompanije mogu značajno da unaprede svoju reputaciju, a u bankarskom sektoru to je imperativ i aktivnost kojoj se posvećuje najveća pažnja.

Godina 2011. je bila veoma važna i uspešna za Čačansku banku. Na poslovnom polju svi planovi i ciljevi su ispunjeni ili čak prekoračeni, a opšti rejting i reputacije dodatno unapređena zahvaljujući edukativno-informativnoj kampanji Štedimo energiju - investirajmo u budućnost.

U godini koja je zvanično proglašena za Godinu energetske efikasnosti u Republici Srbiji, Čačanska banka je u saradnji sa Green for Growth fondom, a na operativnom nivou sa agencijom MaxNova Creative, realizovala kampanju vezanu za efikasno korišćenje i obnovljive izvore energije.

Imajući u vidu značaj i uticaj te kampanje na poslovanje banke, tematski koncept Godišnjeg izveštaja je morao biti zasnovan na njoj.